מ-  עד- 

מגף UBCH עור תוצרת חברת REDBACK, מיוצר באוסטרליה. גוון העור חום בהיר.

UBCH 40.5-6.5 REDBACK

מגף UBCH עור תוצרת חברת REDBACK, מיוצר באוסטרליה. גוון העור חום בהיר.

40.5-6.5-מידה-UBCH

   500₪

מגף UBCH עור תוצרת חברת REDBACK, מיוצר באוסטרליה. גוון העור חום בהיר.

41.5-7.5 UBCH REDBACK

מגף UBCH עור תוצרת חברת REDBACK, מיוצר באוסטרליה. גוון העור חום בהיר.

41.5(7.5)מידה UBCH

   500₪

מגף UBCH עור תוצרת חברת REDBACK, מיוצר באוסטרליה. גוון העור חום בהיר.

42.5-8.5 UBCH REDBACK

מגף UBCH עור תוצרת חברת REDBACK, מיוצר באוסטרליה. גוון העור חום בהיר.

42.5(8.5)מידה UBCH

   500₪

מגף UBCH עור תוצרת חברת REDBACK, מיוצר באוסטרליה. גוון העור חום בהיר.

43.5-9.5 UBCH REDBACK

מגף UBCH עור תוצרת חברת REDBACK, מיוצר באוסטרליה. גוון העור חום בהיר.

43.5(9.5)מידה UBCH

   500₪

מגף UBCH עור תוצרת חברת REDBACK, מיוצר באוסטרליה. גוון העור חום בהיר.

44.5-10.5 UBCH REDBACK

מגף UBCH עור תוצרת חברת REDBACK, מיוצר באוסטרליה. גוון העור חום בהיר.

44.5(10.5)מידה UBCH

   500₪

מגף UBCH עור תוצרת חברת REDBACK, מיוצר באוסטרליה. גוון העור חום בהיר.

45.5-11.5 UBCH REDBACK

מגף UBCH עור תוצרת חברת REDBACK, מיוצר באוסטרליה. גוון העור חום בהיר.

45.5(11.5)מידה UBCH

   500₪

מגף עור תוצרת חברת REDBACK, מיוצר באוסטרליה. גוון העור חום כהה.

40.5-6.5 UBOK REDBACK

מגף עור תוצרת חברת REDBACK, מיוצר באוסטרליה. גוון העור חום כהה.

40.5(6.5)מידה UBOK

   480₪

מגף עור תוצרת חברת REDBACK, מיוצר באוסטרליה. גוון העור חום כהה.

41.5-7.5 UBOK REDBACK

מגף עור תוצרת חברת REDBACK, מיוצר באוסטרליה. גוון העור חום כהה.

41.5(7.5)מידה UBOK

   480₪

מגף עור תוצרת חברת REDBACK, מיוצר באוסטרליה. גוון העור חום כהה.

42.5-8.5 UBOK REDBACK

מגף עור תוצרת חברת REDBACK, מיוצר באוסטרליה. גוון העור חום כהה.

42.5(8.5)מידה UBOK

   480₪